ASTRO & FOTO 2014
Tabăra de Astronomie și Fotografie
2 – 7 iulie 2014
Pensiunea Runcu Stone
Formular de înscriereNume și prenume (cu diacritice)

Data nașterii

B.I/C.I. seria și nr.

Asociația, clubul/școala și/sau facultatea

Adresa de domiciliu

Localitatea și județul

Telefon (fix și mobil)

Adresa de e-mail


Voi participa la (bifați opțiunea):
Tabăra de astronomie și fotografie în perioada 2-7.07.2014
Doar perioada

Voi ajunge direct în tabără cu mașină proprietate personală
Voi ajunge la Târgoviște de unde voi face deplasarea cu microbuzul organizatorilor
Voi fi însoțit pe perioada taberei de o persoană majoră (părinte ,rudă etc.).
Numele:

1. Mă încadrez în categoria (bifați opțiunea):
fără cunoștințe în astronomie și fotografie începător în astronomie și fotografie avansat în astronomie și fotografie

2. Modalitatea de valorificare ulterioară a experienței dobândite în urma participării la acest eveniment:Observații speciale personale:


Data, 26.02.2024

Regulament de tabără

1. În perimetrul de desfășurare a acțiunilor este interzis:
a. focul deschis, fumatul și consumul de băuturi alcoolice;
b. posesia și consumul narcoticelor;
c. comportamentul și relațiile care contravin bunelor moravuri, limbajul indecent, violența verbală sau fizică, hărțuirea sexuală și expunerea indecentă;
d. perturbarea programului taberei;
Încălcarea acestor reguli se sancționează cu excluderea din tabără.
În plus, pentru abaterile de la pct. b), persoanele în cauză vor fi deferite organelor de poliție. Dacă este cazul, această măsură se aplică și pentru abaterile de la pct. c).
2. Lipsa sau întârzierea de la activitățile prevăzute în program se sancționează cu avertisment la prima abatere sau cu excluderea din tabără pentru abateri repetate. Aceeași măsură va fi luată și în cazul lipsei de interes față de programul și tematica taberei;
3. Fiecare participant este obligat să păstreze ordinea și curățenia în toate sectoarele de desfășurare a acțiunilor;
4. Participanții își aduc contribuția individual și în grup la bunul mers al activității și își oferă serviciile atunci când sunt solicitați de către organizatori;
5. Este interzisă părăsirea zonei de desfășurare a taberei în afara programului special destinat acestei activități. Participanții sunt direct răspunzători de eventualele accidente intervenite pe perioada derulării taberei datorate nerespectării prezentului regulament și a dispozițiilor ulterioare ale organizatorilor;
7. Pe toată perioada de desfășurare a taberei este obligatorie păstrarea la vedere a ecusonului de participant, atât în perimetrul taberei cât și în afara acestuia;
Prin înscrierea ca participant în tabără prin expedierea Formularului de participare, sunt de acord și mă oblig să respect prezentul regulament.

Sunt de acord cu regulamentul de tabără