PERSEIDE 2014
Tabăra Națională de Astronomie, ediția a XXII-a
21 iulie - 5 august
Valea Frumoasei și Cabana Pârâul lui Blaga, Cindrel
Formular de înscriereNume și prenume (cu diacritice)

Data nașterii

B.I/C.I. seria și nr.

Asociația, clubul/școala și/sau facultatea

Adresa de domiciliu

Localitatea și județul

Telefon (fix și mobil)

Adresa de e-mail


Voi participa la (bifați opțiunea):
Școala de vară – cursuri și ateliere de lucru, 21-29 iulie
Școala de vară – observații Perseide și curenți de meteori, 29 iulie – 5 august
Doar perioada
Am Nu am mijloc de transport la locul de desfășurare

1. Mă încadrez în categoria (bifați opțiunea):
fără cunoștințe în astronomie începător în astronomie avansat în astronomie

2. Domenii de interes (bifați):
astronomie generală meteori instrumente astronomice astrofotografie popularizare
altele, specificați .

3. Experiență anterioară în astronomie:


4. Am Nu am acces la cer de noapte adecvat. Explicați:


5. Modalitatea de valorificare ulterioară a experienței dobândite în urma participării la acest eveniment:


6. Mă angajez să continui cu preocupările în domeniul astronomiei și educației prin astronomie după participarea la acest eveniment, inclusiv prin implicare în activitățile organizate de SARM

Observații speciale personale:


Data, 23.07.2024

Regulament de tabără/școală de vară

1. În perimetrul de desfășurare a acțiunilor este interzis:
a. focul deschis, fumatul și consumul de băuturi alcoolice;
b. posesia și consumul narcoticelor;
c. comportamentul și relațiile care contravin bunelor moravuri, limbajul indecent, violența verbală sau fizică, hărțuirea sexuală și expunerea indecentă;
d. perturbarea programului taberei/școlii de vară;
Încălcarea acestor reguli se sancționează cu excluderea din tabără.
În plus, pentru abaterile de la pct. b), persoanele în cauză vor fi deferite organelor de poliție. Dacă este cazul, această măsură se aplică și pentru abaterile de la pct. c).
2. Lipsa sau întârzierea de la activitățile prevăzute în program se sancționează cu avertisment la prima abatere sau cu excluderea din tabără pentru abateri repetate. Aceeași măsură va fi luată și în cazul lipsei de interes față de programul și tematica taberei;
3. Toți participanții vor lua parte la programul observațiilor de noapte și vor întocmi raport de observare a curenților de meteori;
4. Fiecare participant este obligat să păstreze ordinea și curățenia în toate sectoarele de desfășurare a acțiunilor;
5. Participanții își aduc contribuția individual și în grup la bunul mers al activității și își oferă serviciile atunci când sunt solicitați de către organizatori;
6. Este interzisă părăsirea zonei de desfășurare a taberei fără aprobarea scrisă a organizatorilor. Este interzisă plecarea pe munte în afara programului special destinat acestei activități. Participanții sunt direct răspunzători de eventualele accidente intervenite pe perioada derulării taberei datorate nerespectării prezentului regulament și a dispozițiilor ulterioare ale organizatorilor;
7. Pe toată perioada de desfășurare a taberei este obligatorie păstrarea la vedere a ecusonului de participant, atât în perimetrul taberei cât și în afara acestuia;
Prin înscrierea ca participant la Perseide 2014 prin expedierea Formularului de participare, sunt de acord și mă oblig să respect prezentul regulament.

Sunt de acord cu regulamentul de tabără