Formular de înscriere

Înscrierile se fac completând online formularul de mai jos.
Câmpurile marcate cu (*) sunt obligatorii.

Prenume (*):

Nume (*):

Data nașterii - ziua, luna anul (*):


Adresa de domiciliu (*):

Localitatea (*):

Județul (*):

Telefon – fix/mobil (*):

E-mail (*):

Facebook:


Bifați opțiunea corespunzătoare

Notă: Această solicitare se va putea onora în funcție de locurile disponibile. Persoana însoțitoare va completa individual Formularul de participare. Prețul pentru participarea persoanei însoțitoare va fi discutat cu organizatorii.


Mă încadrez în categoria (bifați o singura opțiune corespunzătoare):


Descrieți experiența, interesul, modalitate de continuare și aplicare a cunoștințelor dobândite:


Data: 20.06.2024


Regulament de tabără

 1. În perimetrul de desfășurare a acțiunilor este interzis:
  1. focul deschis, fumatul și consumul de băuturi alcoolice;
  2. posesia și consumul narcoticelor;
  3. comportamentul și relațiile care contravin bunelor moravuri, limbajul indecent, violența verbală sau fizică, hărțuirea sexuală și expunerea indecentă;
  4. perturbarea programului taberei;
  Încălcarea acestor reguli se sancționează cu excluderea din tabără.
  În plus, pentru abaterile de la pct. b), persoanele în cauză vor fi deferite organelor de poliție. Dacă este cazul, această măsură se aplică și pentru abaterile de la pct. c).
 2. Lipsa sau întârzierea de la activitățile prevăzute în program se sancționează cu avertisment la prima abatere sau cu excluderea din tabără pentru abateri repetate. Aceeași măsură va fi luată și în cazul lipsei de interes față de programul și tematica taberei;
 3. Fiecare participant este obligat să păstreze ordinea și curățenia în toate sectoarele de desfășurare a acțiunilor;
 4. Participanții își aduc contribuția individual și în grup la bunul mers al activității și își oferă serviciile atunci când sunt solicitați de către organizatori;
 5. Este interzisă părăsirea zonei de desfășurare a taberei în afara programului special destinat acestei activități. Participanții sunt direct răspunzători de eventualele accidente intervenite pe perioada derulării taberei datorate nerespectării prezentului regulament și a dispozițiilor ulterioare ale organizatorilor;
 6. Pe toată perioada de desfășurare a taberei este obligatorie păstrarea la vedere a ecusonului de participant, atât în perimetrul taberei cât și în afara acestuia;

Prin înscrierea ca participant în tabără prin expedierea Formularului de participare, sunt de acord și mă oblig să respect prezentul regulament.