GALA DE TINERET


TÂRGOVIȘTE 2017
24 noiembrie, Casa Tineretului


Formular de înscriere

Numele asociației/instituției/grupului
Numele reprezentantului legal
Funcția
Adresa sediu
Localitatea
Data constituirii:
Telefon (fix și mobil)
Adresa de e-mail:
Adresă pagină web / Facebook
Persoană de contact/comunicare
E-mail și telefon persoană de contact

Descriere succintă a activității preponderent pentru tineret sau desfășurate cu tinerii în anul 2017 (proiecte, acțiuni, participanți, link-uri):


Notă:
Termen limită de înscriere: 23.11.2017, ora 16:00